ไฟ ฟอลโล่ โฟโล่ หลอด HMI โฟโล ขนาด ใหญ่ ฟอลโล 2500w HMI Follow Light with Rack

  • รหัสสินค้า: ZC-FL25HML01
  • สถานะ: มีสินค้าในสต๊อก
  • 48,900 บาท

  • ยังไม่รวมภาษี: 48,900 บาท

ไฟ ฟอลโล่  โฟโล่ หลอด HMI  โฟโล ขนาด ใหญ่ ฟอลโล 2500w HMI Follow Light with Rack คือ ไฟส่องผู้แสดงบนเวที โดย มีผู้บังคับควบคุม วงแสงไฟ ติดตาม ผู้แสดง ใช้ตาม เวที แสดง คอนเสิร์ต ละครเวที หรือ งานแต่งงาน เพื่อส่องไฟ ไปยัง คู่บ่าวสาว


คุณสมบัติ ไฟ ฟอลโล่  โฟโล่ หลอด HMI  โฟโล ขนาด ใหญ่ ฟอลโล 2500w HMI Follow Light with Rack

แหล่งจ่ายไฟ : AC 100~240 V,50/60Hz

กำลังไฟฟ้า : 2500W

ชนิดหลอด : HMI

อุณหภูมิสี : แสงขาว 7400K

สี : 6 สี

มุมบีมแสง : 16.5°

ปริมาตร : 600x 400 x 400 mm

ขนาดบรรจุ : 700 x 480 x 480 mm

น้ำหนัก : 12 kg

น้ำหนักพร้อมกล่องแร็ค : 16 kg

ไฟ ฟอลโล่  โฟโล่ หลอด HMI  โฟโล ขนาด ใหญ่ ฟอลโล 2500w HMI Follow Light with Rack

เขียนรีวิว

โน๊ต: ไม่รองรับข้อความแบบ HTML!
    ไม่ชอบ           ชอบ

ป้ายกำกับ: ไฟโฟโล่ ใหญ่, ไฟโฟโล่ HMI 2500 w, ไฟโฟโล่ ขนาดใหญ่, ไฟโฟโล่ สปอต, ไฟโฟโล่ spot, ไฟโฟโล่ หลอด บีม, ไฟฟอลโล่ ใหญ่, ไฟฟอลโล่ HMI 2500 w, ไฟฟอลโล่ ขนาดใหญ่, ไฟฟอลโล่ สปอต, ไฟฟอลโล่ spot, ไฟฟอลโล่ หลอด บีม, ไฟฟอโล่ ใหญ่, ไฟฟอโล่ HMI 2500 w, ไฟฟอโล่ ขนาดใหญ่, ไฟฟอโล่ สปอต, ไฟฟอโล่ spot, ไฟฟอโล่ หลอด บีม, ไฟโฟโล ใหญ่, ไฟโฟโล HMI 2500 w, ไฟโฟโล ขนาดใหญ่, ไฟโฟโล สปอต, ไฟโฟโล spot, ไฟโฟโล หลอด บีม, ไฟฟอลโล ใหญ่, ไฟฟอลโล HMI 2500 w, ไฟฟอลโล ขนาดใหญ่, ไฟฟอลโล สปอต, ไฟฟอลโล spot, ไฟฟอลโล หลอด บีม, ไฟ ฟอโล ใหญ่, ไฟ ฟอโล HMI 2500 w, ไฟ ฟอโล ขนาดใหญ่, ไฟ ฟอโล สปอต, ไฟ ฟอโล spot, ไฟ ฟอโล หลอด บีม, ไฟ โฟโล่ ใหญ่, ไฟ โฟโล่ HMI 2500 w, ไฟ โฟโล่ ขนาดใหญ่, ไฟ โฟโล่ สปอต, ไฟ โฟโล่ spot, ไฟ โฟโล่ หลอด บีม, ไฟ ฟอลโล่ ใหญ่, ไฟ ฟอลโล่ HMI 2500 w, ไฟ ฟอลโล่ ขนาดใหญ่, ไฟ ฟอลโล่ สปอต, ไฟ ฟอลโล่ spot, ไฟ ฟอลโล่ หลอด บีม, ไฟ ฟอโล่ ใหญ่, ไฟ ฟอโล่ HMI 2500 w, ไฟ ฟอโล่ ขนาดใหญ่, ไฟ ฟอโล่ สปอต, ไฟ ฟอโล่ spot, ไฟ ฟอโล่ หลอด บีม, ไฟ โฟโล ใหญ่, ไฟ โฟโล HMI 2500 w, ไฟ โฟโล ขนาดใหญ่, ไฟ โฟโล สปอต, ไฟ โฟโล spot, ไฟ โฟโล หลอด บีม, ไฟ ฟอลโล ใหญ่, ไฟ ฟอลโล HMI 2500 w, ไฟ ฟอลโล ขนาดใหญ่, ไฟ ฟอลโล สปอต, ไฟ ฟอลโล spot, ไฟ ฟอลโล หลอด บีม, ไฟส่องเวที ใหญ่, ไฟส่องเวที HMI 2500 w, ไฟส่องเวที ขนาดใหญ่, ไฟส่องเวที สปอต, ไฟส่องเวที spot, ไฟส่องเวที หลอด บีม, ไฟ ส่องเวที ใหญ่, ไฟ ส่องเวที HMI 2500 w, ไฟ ส่องเวที ขนาดใหญ่, ไฟ ส่องเวที สปอต, ไฟ ส่องเวที spot, ไฟ ส่องเวที หลอด บีม, follow light ใหญ่, follow light HMI 2500 w, follow light ขนาดใหญ่, follow light สปอต, follow light spot, follow light หลอด บีม