ไฟ ฟอลโล่ โฟโล่ หลอด HMI โฟโล ขนาด ใหญ่ ฟอลโล 1500w HMI Follow Light with Rack

  • รหัสสินค้า: ZC-FL12HMI01
  • สถานะ: มีสินค้าในสต๊อก
  • 24,700 บาท

  • ยังไม่รวมภาษี: 24,700 บาท

ไฟ ฟอลโล่  โฟโล่ หลอด HMI  โฟโล ขนาด ใหญ่ ฟอลโล 1500w HMI Follow Light with Rack คือ ไฟส่องผู้แสดงบนเวที โดย มีผู้บังคับควบคุม วงแสงไฟ ติดตาม ผู้แสดง ใช้ตาม เวที แสดง คอนเสิร์ต ละครเวที หรือ งานแต่งงาน เพื่อส่องไฟ ไปยัง คู่บ่าวสาว


คุณสมบัติ ไฟ ฟอลโล่  โฟโล่ หลอด HMI  โฟโล ขนาด ใหญ่ ฟอลโล 1500w HMI Follow Light with Rack

แหล่งจ่ายไฟ : AC 100~240 V,50/60Hz

กำลังไฟฟ้า : 1500W

ชนิดหลอด : HMI

อุณหภูมิสี : แสงขาว 7400K

สี : 6 สี

มุมบีมแสง : 16.5°

ปริมาตร : 600x 400 x 400 mm

ขนาดบรรจุ : 700 x 480 x 480 mm

น้ำหนัก : 12 kg

น้ำหนักพร้อมกล่องแร็ค : 16 kg

ไฟ ฟอลโล่ โฟโล่ หลอด HMI โฟโล ขนาด ใหญ่ ฟอลโล 1500w HMI Follow Light with Rack

เขียนรีวิว

โน๊ต: ไม่รองรับข้อความแบบ HTML!
    ไม่ชอบ           ชอบ

ป้ายกำกับ: ไฟโฟโล่ เล็ก, ไฟโฟโล่ HMI 1500 w, ไฟโฟโล่ ขนาดเล็ก, ไฟโฟโล่ สปอต, ไฟโฟโล่ spot, ไฟโฟโล่ หลอด บีม, ไฟฟอลโล่ เล็ก, ไฟฟอลโล่ HMI 1500 w, ไฟฟอลโล่ ขนาดเล็ก, ไฟฟอลโล่ สปอต, ไฟฟอลโล่ spot, ไฟฟอลโล่ หลอด บีม, ไฟฟอโล่ เล็ก, ไฟฟอโล่ HMI 1500 w, ไฟฟอโล่ ขนาดเล็ก, ไฟฟอโล่ สปอต, ไฟฟอโล่ spot, ไฟฟอโล่ หลอด บีม, ไฟโฟโล เล็ก, ไฟโฟโล HMI 1500 w, ไฟโฟโล ขนาดเล็ก, ไฟโฟโล สปอต, ไฟโฟโล spot, ไฟโฟโล หลอด บีม, ไฟฟอลโล เล็ก, ไฟฟอลโล HMI 1500 w, ไฟฟอลโล ขนาดเล็ก, ไฟฟอลโล สปอต, ไฟฟอลโล spot, ไฟฟอลโล หลอด บีม, ไฟ ฟอโล เล็ก, ไฟ ฟอโล HMI 1500 w, ไฟ ฟอโล ขนาดเล็ก, ไฟ ฟอโล สปอต, ไฟ ฟอโล spot, ไฟ ฟอโล หลอด บีม, ไฟ โฟโล่ เล็ก, ไฟ โฟโล่ HMI 1500 w, ไฟ โฟโล่ ขนาดเล็ก, ไฟ โฟโล่ สปอต, ไฟ โฟโล่ spot, ไฟ โฟโล่ หลอด บีม, ไฟ ฟอลโล่ เล็ก, ไฟ ฟอลโล่ HMI 1500 w, ไฟ ฟอลโล่ ขนาดเล็ก, ไฟ ฟอลโล่ สปอต, ไฟ ฟอลโล่ spot, ไฟ ฟอลโล่ หลอด บีม, ไฟ ฟอโล่ เล็ก, ไฟ ฟอโล่ HMI 1500 w, ไฟ ฟอโล่ ขนาดเล็ก, ไฟ ฟอโล่ สปอต, ไฟ ฟอโล่ spot, ไฟ ฟอโล่ หลอด บีม, ไฟ โฟโล เล็ก, ไฟ โฟโล HMI 1500 w, ไฟ โฟโล ขนาดเล็ก, ไฟ โฟโล สปอต, ไฟ โฟโล spot, ไฟ โฟโล หลอด บีม, ไฟ ฟอลโล เล็ก, ไฟ ฟอลโล HMI 1500 w, ไฟ ฟอลโล ขนาดเล็ก, ไฟ ฟอลโล สปอต, ไฟ ฟอลโล spot, ไฟ ฟอลโล หลอด บีม, ไฟส่องเวที เล็ก, ไฟส่องเวที HMI 1500 w, ไฟส่องเวที ขนาดเล็ก, ไฟส่องเวที สปอต, ไฟส่องเวที spot, ไฟส่องเวที หลอด บีม, ไฟ ส่องเวที เล็ก, ไฟ ส่องเวที HMI 1500 w, ไฟ ส่องเวที ขนาดเล็ก, ไฟ ส่องเวที สปอต, ไฟ ส่องเวที spot, ไฟ ส่องเวที หลอด บีม, follow light เล็ก, follow light HMI 1500 w, follow light ขนาดเล็ก, follow light สปอต, follow light spot, follow light หลอด บีม