ไฟ ฟอลโล่ 17R โฟโล่ หลอด บีม โฟโล ขนาด ใหญ่ ฟอลโล 350w [ 17R Follow Light ]

  • รหัสสินค้า: ZC-FL17R01
  • สถานะ: มีสินค้าในสต๊อก
  • 27,732 บาท

  • ยังไม่รวมภาษี: 27,732 บาท

ไฟ ฟอลโล่ 17R โฟโล่ หลอด บีม โฟโล ขนาด ใหญ่ ฟอลโล 350w ฟอโล ฟอโล่  [ 17R Spot Follow Light ] คือ ไฟส่องผู้แสดงบนเวที โดย มีผู้บังคับควบคุม วงแสงไฟ ติดตาม ผู้แสดง ใช้ตาม เวที แสดง คอนเสิร์ต ละครเวที หรือ งานแต่งงาน เพื่อส่องไฟ ไปยัง คู่บ่าวสาว


คุณสมบัติ ไฟ ฟอลโล่ 17R โฟโล่ หลอด บีม โฟโล ขนาด ใหญ่ ฟอลโล 350w ฟอโล ฟอโล่  [ 17R Spot Follow Light ]

แหล่งจ่ายไฟ : AC 100~240 V,50/60Hz

กำลังไฟฟ้า : 350W

ชนิดหลอด : 17R 330W

อุณหภูมิสี : แสงขาว 7400K

สี : 6 สี

มุมบีมแสง : 15°

ปริมาตร : 660x 400 x 400 mm

ขนาดบรรจุ : 800 x 480 x 480 mm

น้ำหนัก : 18 kg

น้ำหนักพร้อมกล่องแร็ค : 20 kg

ไฟ ฟอลโล่ 17R โฟโล่ หลอด บีม โฟโล ขนาด ใหญ่ ฟอลโล 350w [ 17R Follow Light ] ไฟ ฟอลโล่ 17R โฟโล่ หลอด บีม โฟโล ขนาด ใหญ่ ฟอลโล 350w [ 17R Follow Light ]

เขียนรีวิว

โน๊ต: ไม่รองรับข้อความแบบ HTML!
    ไม่ชอบ           ชอบ

ป้ายกำกับ: ไฟโฟโล่ ใหญ่, ไฟโฟโล่ 17R, ไฟโฟโล่ ขนาดใหญ่, ไฟโฟโล่ สปอต, ไฟโฟโล่ spot, ไฟโฟโล่ หลอด บีม, ไฟโฟโล่ LED, ไฟฟอลโล่ ใหญ่, ไฟฟอลโล่ 17R, ไฟฟอลโล่ ขนาดใหญ่, ไฟฟอลโล่ สปอต, ไฟฟอลโล่ spot, ไฟฟอลโล่ หลอด บีม, ไฟฟอลโล่ LED, ไฟฟอโล่ ใหญ่, ไฟฟอโล่ 17R, ไฟฟอโล่ ขนาดใหญ่, ไฟฟอโล่ สปอต, ไฟฟอโล่ spot, ไฟฟอโล่ หลอด บีม, ไฟฟอโล่ LED, ไฟโฟโล ใหญ่, ไฟโฟโล 17R, ไฟโฟโล ขนาดใหญ่, ไฟโฟโล สปอต, ไฟโฟโล spot, ไฟโฟโล หลอด บีม, ไฟโฟโล LED, ไฟฟอลโล ใหญ่, ไฟฟอลโล 17R, ไฟฟอลโล ขนาดใหญ่, ไฟฟอลโล สปอต, ไฟฟอลโล spot, ไฟฟอลโล หลอด บีม, ไฟฟอลโล LED, ไฟ ฟอโล ใหญ่, ไฟ ฟอโล 17R, ไฟ ฟอโล ขนาดใหญ่, ไฟ ฟอโล สปอต, ไฟ ฟอโล spot, ไฟ ฟอโล หลอด บีม, ไฟ ฟอโล LED, ไฟ โฟโล่ ใหญ่, ไฟ โฟโล่ 17R, ไฟ โฟโล่ ขนาดใหญ่, ไฟ โฟโล่ สปอต, ไฟ โฟโล่ spot, ไฟ โฟโล่ หลอด บีม, ไฟ โฟโล่ LED, ไฟ ฟอลโล่ ใหญ่, ไฟ ฟอลโล่ 17R, ไฟ ฟอลโล่ ขนาดใหญ่, ไฟ ฟอลโล่ สปอต, ไฟ ฟอลโล่ spot, ไฟ ฟอลโล่ หลอด บีม, ไฟ ฟอลโล่ LED, ไฟ ฟอโล่ ใหญ่, ไฟ ฟอโล่ 17R, ไฟ ฟอโล่ ขนาดใหญ่, ไฟ ฟอโล่ สปอต, ไฟ ฟอโล่ spot, ไฟ ฟอโล่ หลอด บีม, ไฟ ฟอโล่ LED, ไฟ โฟโล ใหญ่, ไฟ โฟโล 17R, ไฟ โฟโล ขนาดใหญ่, ไฟ โฟโล สปอต, ไฟ โฟโล spot, ไฟ โฟโล หลอด บีม, ไฟ โฟโล LED, ไฟ ฟอลโล ใหญ่, ไฟ ฟอลโล 17R, ไฟ ฟอลโล ขนาดใหญ่, ไฟ ฟอลโล สปอต, ไฟ ฟอลโล spot, ไฟ ฟอลโล หลอด บีม, ไฟ ฟอลโล LED, ไฟส่องเวที ใหญ่, ไฟส่องเวที 17R, ไฟส่องเวที ขนาดใหญ่, ไฟส่องเวที สปอต, ไฟส่องเวที spot, ไฟส่องเวที หลอด บีม, ไฟส่องเวที LED, ไฟ ส่องเวที ใหญ่, ไฟ ส่องเวที 17R, ไฟ ส่องเวที ขนาดใหญ่, ไฟ ส่องเวที สปอต, ไฟ ส่องเวที spot, ไฟ ส่องเวที หลอด บีม, ไฟ ส่องเวที LED, follow light ใหญ่, follow light 17R, follow light ขนาดใหญ่, follow light สปอต, follow light spot, follow light หลอด บีม, follow light LED