ไฟ ฟอลโล่ 7R โฟโล่ หลอด บีม โฟโล ขนาดเล็ก ฟอลโล 230w [ 7R Follow Light ]

  • รหัสสินค้า: ZC-FL07R01
  • สถานะ: มีสินค้าในสต๊อก
  • 14,875 บาท

  • ยังไม่รวมภาษี: 14,875 บาท

ไฟ ฟอลโล่ 7R โฟโล่ หลอด บีม โฟโล ขนาด เล็ก ฟอลโล 230w ฟอโล ฟอโล่  [ 7R Spot Follow Light ] คือ ไฟส่องผู้แสดงบนเวที โดย มีผู้บังคับควบคุม วงแสงไฟ ติดตาม ผู้แสดง ใช้ตาม เวที แสดง คอนเสิร์ต ละครเวที หรือ งานแต่งงาน เพื่อส่องไฟ ไปยัง คู่บ่าวสาว


คุณสมบัติ ไฟ ฟอลโล่ 7R โฟโล่ หลอด บีม โฟโล ขนาด เล็ก ฟอลโล 230w ฟอโล ฟอโล่  [ 7R Spot Follow Light ]

แหล่งจ่ายไฟ : AC 100~240 V,50/60Hz

กำลังไฟฟ้า : 250W

ชนิดหลอด : 7R 230W

อุณหภูมิสี : แสงขาว 7400K

สี : 6 สี

มุมบีมแสง : 16.5°

ปริมาตร : 600x 400 x 400 mm

ขนาดบรรจุ : 700 x 480 x 480 mm

น้ำหนัก : 12 kg

น้ำหนักพร้อมกล่องแร็ค : 16 kg

ไฟ ฟอลโล่ 7R โฟโล่ หลอด บีม โฟโล ขนาดเล็ก ฟอลโล 230w  [ 7R Follow Light ] ไฟ ฟอลโล่ 7R โฟโล่ หลอด บีม โฟโล ขนาดเล็ก ฟอลโล 230w  [ 7R Follow Light ] ไฟ ฟอลโล่ 7R โฟโล่ หลอด บีม โฟโล ขนาดเล็ก ฟอลโล 230w  [ 7R Follow Light ] ไฟ ฟอลโล่ 7R โฟโล่ หลอด บีม โฟโล ขนาดเล็ก ฟอลโล 230w  [ 7R Follow Light ] ไฟ ฟอลโล่ 7R โฟโล่ หลอด บีม โฟโล ขนาดเล็ก ฟอลโล 230w  [ 7R Follow Light ]

เขียนรีวิว

โน๊ต: ไม่รองรับข้อความแบบ HTML!
    ไม่ชอบ           ชอบ

ป้ายกำกับ: ไฟโฟโล่ เล็ก, ไฟโฟโล่ 7R, ไฟโฟโล่ ขนาดเล็ก, ไฟโฟโล่ สปอต, ไฟโฟโล่ spot, ไฟโฟโล่ หลอด บีม, ไฟโฟโล่ LED, ไฟฟอลโล่ เล็ก, ไฟฟอลโล่ 7R, ไฟฟอลโล่ ขนาดเล็ก, ไฟฟอลโล่ สปอต, ไฟฟอลโล่ spot, ไฟฟอลโล่ หลอด บีม, ไฟฟอลโล่ LED, ไฟฟอโล่ เล็ก, ไฟฟอโล่ 7R, ไฟฟอโล่ ขนาดเล็ก, ไฟฟอโล่ สปอต, ไฟฟอโล่ spot, ไฟฟอโล่ หลอด บีม, ไฟฟอโล่ LED, ไฟโฟโล เล็ก, ไฟโฟโล 7R, ไฟโฟโล ขนาดเล็ก, ไฟโฟโล สปอต, ไฟโฟโล spot, ไฟโฟโล หลอด บีม, ไฟโฟโล LED, ไฟฟอลโล เล็ก, ไฟฟอลโล 7R, ไฟฟอลโล ขนาดเล็ก, ไฟฟอลโล สปอต, ไฟฟอลโล spot, ไฟฟอลโล หลอด บีม, ไฟฟอลโล LED, ไฟ ฟอโล เล็ก, ไฟ ฟอโล 7R, ไฟ ฟอโล ขนาดเล็ก, ไฟ ฟอโล สปอต, ไฟ ฟอโล spot, ไฟ ฟอโล หลอด บีม, ไฟ ฟอโล LED, ไฟ โฟโล่ เล็ก, ไฟ โฟโล่ 7R, ไฟ โฟโล่ ขนาดเล็ก, ไฟ โฟโล่ สปอต, ไฟ โฟโล่ spot, ไฟ โฟโล่ หลอด บีม, ไฟ โฟโล่ LED, ไฟ ฟอลโล่ เล็ก, ไฟ ฟอลโล่ 7R, ไฟ ฟอลโล่ ขนาดเล็ก, ไฟ ฟอลโล่ สปอต, ไฟ ฟอลโล่ spot, ไฟ ฟอลโล่ หลอด บีม, ไฟ ฟอลโล่ LED, ไฟ ฟอโล่ เล็ก, ไฟ ฟอโล่ 7R, ไฟ ฟอโล่ ขนาดเล็ก, ไฟ ฟอโล่ สปอต, ไฟ ฟอโล่ spot, ไฟ ฟอโล่ หลอด บีม, ไฟ ฟอโล่ LED, ไฟ โฟโล เล็ก, ไฟ โฟโล 7R, ไฟ โฟโล ขนาดเล็ก, ไฟ โฟโล สปอต, ไฟ โฟโล spot, ไฟ โฟโล หลอด บีม, ไฟ โฟโล LED, ไฟ ฟอลโล เล็ก, ไฟ ฟอลโล 7R, ไฟ ฟอลโล ขนาดเล็ก, ไฟ ฟอลโล สปอต, ไฟ ฟอลโล spot, ไฟ ฟอลโล หลอด บีม, ไฟ ฟอลโล LED, ไฟส่องเวที เล็ก, ไฟส่องเวที 7R, ไฟส่องเวที ขนาดเล็ก, ไฟส่องเวที สปอต, ไฟส่องเวที spot, ไฟส่องเวที หลอด บีม, ไฟส่องเวที LED, ไฟ ส่องเวที เล็ก, ไฟ ส่องเวที 7R, ไฟ ส่องเวที ขนาดเล็ก, ไฟ ส่องเวที สปอต, ไฟ ส่องเวที spot, ไฟ ส่องเวที หลอด บีม, ไฟ ส่องเวที LED, follow light เล็ก, follow light 7R, follow light ขนาดเล็ก, follow light สปอต, follow light spot, follow light หลอด บีม, follow light LED